Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În contextul prestării serviciilor din oferta noastră dorim să implementăm standarde adecvate de confidențialitate și transparență cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, scop în care vă invităm să luați în considerare următoarele aspecte:

1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:
  • executarea contractului încheiat cu dumneavoastră;
  • îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata;
  • îndeplinirea obligațiilor instituite de legea arhivelor;
Aceste date vor fi păstrate pe duratele prevăzute de lege.

3. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru:
  • comunicarea cu dumneavoastră. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor comerciale.

4. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru:
  • realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de serviciile noastre;
  • realizarea interesului public de acces la serviciile noastre.
Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului de colaborare.

5. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

6. Respectăm și asigurăm confidențialitatea prelurării datelor cu caracter personal. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. În afara obligațiilor legale, confidențialitatea reprezintă pentru noi o valoare esențială.

7. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

8. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat cu dumneavoastră. În acest caz suntem exonerați de răspundere.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui, scop în care puteți utiliza datele de contact postate pe site. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.