Politica de confidențialitate

Noi, cei implicați în activitatea admirabil • net, știm că sunteți interesat de modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal și tratăm cu seriozitate dreptul dumneavoastră la viață privată, urmărind cu atenție prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 („GDPR”). Vă rugăm citiți cele ce urmează pentru a vă edifica asupra felului în care datele dumneavoastră sunt colectate, stocate, utilizate și distribuite atunci când utilizați site-ul nostru www.admirabil.net („Site”), când interacționați cu noi în cadrul unor evenimente conexe (conferințe, târguri, marketing, vânzări) sau când utilizați, în orice formă, produsele, serviciile sau aplicațiile noastre („Servicii”).

Ce reglementează Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate reglementează modul în care tratăm informațiile colectate atunci când accesați sau utilizați Site-ul sau Serviciile sau atunci când ne contactați sub orice formă. Colectăm diferite tipuri de date, inclusiv date cu caracter personal, așa cum reiese din cele ce urmează.

Ce informații colectează www.admirabil.net

Informații furnizate de dumneavoastră

Atunci când folosiți Site-ul

Putem colecta orice date cu caracter personal pe care alegeți să ni le trimiteți sau furnizați, în situații precum solicitări de oferte comerciale sau consultanță. Atunci când ne contactați prin intermediul Site-ului, vom păstra o arhivă a corespondenței purtate cu dumneavoastră.

Atunci când folosiți Serviciile

Tipurile de informații colectate direct de la clienții noștri pot include: nume, nume-utilizator, adresa email, adresa poștală, număr de telefon, precum și orice alte informații pe care aceștia aleg să ni le furnizeze în legătură cu Serviciile utilizate.

Informații colectate în mod automat

Când vizitați Site-ul, colectăm anumite informații legate de echipamentul utilizat, cum ar fi platforma sau sistemul de operare - necesare optimizării modului de prezentare a informațiilor, adresa IP, trimiterea spre Site, paginile vizitate și repere orare ale vizitelor echipamentului dumneavoastră pe Site.

Informații legate de utilizare – păstrăm înregistrări ale activității utilizatorilor în legătură cu tipurile de Servicii folosite de clienții noștri, configurațiile echipamentelor de calcul folosite, precum și măsurători de performanță ale interacțiunii clienților noștri cu Serviciile pe care le oferim.

Informații colectate de cookie-uri și alte tehnologii similare – utilizăm diverse tehnologii de colectare a informațiilor salvarea de cookie-uri pe calculatoarele utilizatorilor. Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați secțiunea „Cookie-uri și alte tehnologii de tracking”.

Cum utilizăm informațiile

Vom utiliza informațiile colectate prin intermediul Site-ului:
  • pentru a administra Site-ul, evenimentele sau operațiunile noastre interne, inclusiv în scopuri statistice, de diagnosticare, analiză a datelor, testare, chestionare.
  • pentru a îmbunătăți Site-ul, oferind conținutul acestuia într-un mod cât mai eficient cu putință atât pentru dumneavoastră cât și pentru echipamentul dumneavoastră
  • pentru scopurile enunțate cu claritate în momentul în care ați furnizat informațiile
  • ca parte a eforturilor noastre de a asigura funcționarea Site-ului în condiții de siguranță

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.
Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.
Putem dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu contabili, auditori), dacă este necesar.

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”).

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:
  • o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație
  • o certificare „scut de confidențialitate”
  • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare
  • un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE
  • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau
  • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană

Drepturile dumneavoastră

Puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri). În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel, aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră. Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați utilizând canalele dedicate descrise în secțiunea Contact. Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autorităților de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În cazul în care avem o relație comercială cu dumneavoastră, vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați utilizând secțiunea Contact. Vă rugăm să aveți în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal devenite anonime fără a vă anunța în prealabil.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe servere găzduite de terțe părți. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terțe părți care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale Serviciilor noastre. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe Site; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Confidențialitatea datelor minorilor

admirabil • net nu colectează cu bună știință pe Site date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi au furnizat către Cabinet datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să ne informeze imediat. În cazul în care Cabinetul descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, Cabinetul va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către Cabinet a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Cookie-uri și alte tehnologii de tracking

Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/sau citit de browserul dumneavoastră web pe hard disk-ul dispozitivului dumneavoastră final (de exemplu, computer, laptop sau smartphone) în funcție de site-urile web pe care le vizitați.

Cum puteți controla fișierele de tip cookie

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteți să blocați sau eliminați fișierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului dumneavoastră web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziție de terți, sau urmând instrucțiunile specifice pentru categoriile de cookie din secțiunile următoare. In orice situație, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale site-ului web dacă dezactivați fișierele de tip cookie.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dumneavoastră și să configurați browserul dumneavoastră web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dumneavoastră web. De obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe care îl utilizați pentru a accesa Site-urile noastre. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați Site-ul browserelor dumneavoastră:
  • Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;
  • Setări cookie în Firefox – Firefox;
  • Setări cookie în Chrome – Chrome;
  • Setări cookie în Safari – Safari;
  • Setări cookie în Edge – Edge;
  • Setări cookie în Opera – Opera.

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org sau să vedeți www.youronlinechoices.eu, care conține informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.

Fișierele de tip cookie utilizate pe Site-ul admirabil • net

În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie, acestea sunt, de obicei, clasificate în următoarele categorii, pe care admirabil • net le utilizează pe Site:
  • Fișiere de tip cookie absolut necesare vă permit să navigați pe Site și să îi utilizați funcțiile de bază. De obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dumneavoastră care echivalează cu o cerere de servicii. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea Site-urilor.
  • Alte tipuri de fișiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. Vă vom informa prin politicile noastre actualizate dacă sunt utilizate orice alte tipuri de cookies.

admirabil • net poate utiliza serviciile terțelor-părți pentru a obține informații cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului pentru a optimiza experiența dumneavoastră de utilizator. Aceste terțe-părți (inclusiv, de exemplu, furnizorii de servicii externe de analiză a traficului web) pot, de asemenea, utiliza fișiere de tip cookie, asupra cărora nu exercităm niciun control.

Fișiere de tip cookie utilizate în scopuri statistice și pentru monitorizarea traficului web

Google Analytics

Site-ul poate utiliza Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit website să analizeze modul în care acesta este utilizat. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE și/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a Site-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea Site-ului pentru operatorii acestuia și furnizând alte servicii referitoare la activitatea Site-ului și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligație conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google.

Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita Site-ul nostru web.

Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteți instala un add-in pe browserul dvs. web (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Linkuri către alte website-uri

Site-ul poate furniza linkuri către website-uri care nu sunt controlate de Cabinet. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. admirabil • net nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, ne puteți contacta la adresa menționată în secțiunea Contact.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați.


--
Ultima actualizare: 23 mai 2018.

Putem actualiza Politica de confidențialitate din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Site. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această secțiune în mod substanțial.

Vă rugăm să consultați această secțiune periodic pentru orice modificări.